Active Guard jest jedynym urządzeniem, jakiego potrzebuje pracownik ochrony aby zapewnić mu łączność, bezpieczeństwo oraz kontrolę obchodu. Obsługę urządzenia zapewniają trzy przyciski umożliwiające:

  • Wezwanie pomocy:
    Active Guard posiada przycisk PANIC, który ma zastosowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub wymagających natychmiastowej interwencji. Po jego naciśnięciu, urządzenie wysyła sygnał alarmowy do stacji monitoringu z prośbą o pomoc.
  • Odczyt punktów RFID:
    Active Guard pozwala na kontrolę przebiegu obchodu w oparciu o znaczniki RFID rozmieszczone na jego trasie. Dane z odczytu przesyłane są kanałem GPRS do centrum monitoringu. Przy braku odczytu w wyznaczonym czasie, stacja monitoringu powiadamiana jest o nieprawidłowościach.
  • Komunikację głosową:
    Urządzenie umożliwia dwukierunkową komunikację głosową, zastępując telefon komórkowy. Przycisk oznaczony słuchawką umożliwia przesłanie sygnału do stacji monitoringu poprzez GPRS z prośbą o oddzwonienie.