Zakres działań

Monitoring

Elektroniczny system zabezpieczenia monitorujący przez 24 godziny na dobę sygnały wysyłane przez urządzenia zainstalowane we wskazanym przez Państwa obiekcie, pozwala na szybkie i zdecydowane podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia. Informacje przekazywane z systemu do Centrum Monitorowania Alarmów drogą radiową lub telefoniczną uruchamiają patrol interwencyjny, który w ciągu 5-15 minut w zależności od pory przybywa…
Czytaj więcej

Ochrona mienia

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie. Do obowiązków ochrony należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia Kontrahenta (firmy, zakładu pracy, obiektu handlowego). Pracownicy ochrony to ludzie posiadający doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania z zakresu ochrony fizycznej. Znaczna część z nich posiada wpis na listę kwalifikowanych…
Czytaj więcej

Ochrona osobista

W ramach ochrony osobistej gwarantujemy stałą obecność naszych pracowników przy ochranianym Kliencie i zapewnianie mu bezpieczeństwa (zarówno gdy jest w pracy, w domu, jak i w jego czasie wolnym). Działamy w sposób dyskretny, a równocześnie skutecznie. Przed rozpoczęciem pracy analizujemy sytuację, określając potencjalne zagrożenia i odpowiednio się przygotowujemy, dzięki czemu osiągamy znakomite rezultaty. Zatrudniamy specjalnie…
Czytaj więcej