Kiedy pracownik ochrony może sięgnąć po środki przymusu bezpośredniego?

Prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego ma policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna oraz funkcjonariusze ABW, CBA, AW. Uprawnienia do tego posiadają również pracownicy agencji ochrony osób i mienia w przypadku konieczności obezwładnienia danej osoby za pomocą pewnych środków. Kiedy ochroniarz może sięgnąć po środki przymusu bezpośredniego? Kilka informacji na ten temat w dalszej części naszego wpisu.

Kiedy pracownik ochrony może użyć środków przymusu bezpośredniego?

Kwestie związane z prawem do stosowania środków przymusu bezpośredniego przez pracowników ochrony regulowane jest przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego, a także przez ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia. Podkreślić należy przy tym, że takie prawo przysługuje wyłącznie ochroniarzom wykwalifikowanym i posiadającym licencję pracownika ochrony fizycznej, a dotyczy ono czynności związanych z wykonywaną pracą lub służbą.

Pracownik ochrony może sięgnąć po środki przymusu bezpośredniego w następujących sytuacjach:

  • w celu wyegzekwowania określonego poleceniem zachowania;
  • w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego i niezgodnego z prawem zamachu na życie, zdrowie, wolność pracownika ochrony lub innych osób, a także zamachu na chronione mienie;
  • w celu przeciwdziałania zachowaniom, które prowadzą do podwyższonego zagrożenia dóbr powierzonych ochronie;
  • w celu powstrzymania czynności naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Wszelkie podejmowane przez pracownika ochrony czynności z tego zakresu powinny zmierzać do ujęcia osoby stwarzającej zagrożenie, aby następnie oddać ją w ręce Policji.

Również pracownicy ochrony odpowiedzialni za konwojowanie wartości pieniężnych lub innych wartościowych i niebezpiecznych przedmiotów mogą skorzystać z prawa do użycia środków przymusu bezpośredniego, gdy jest to uzasadnione prawem. Jest to możliwe w sytuacji, gdy osoba potencjalnie groźna nie dostosowuje się do wcześniejszego wezwania. Uprzednie próby wezwania nie są konieczne w przypadku, gdy ewentualna zwłoka w reakcji ochroniarza groziłaby niebezpieczeństwem dla chronionych ludzi lub mienia.

No Comments Yet.

Leave a comment