Polacy coraz chętniej inwestują w monitoring wizyjny

Chcąc zabezpieczyć mienie przed kradzieżą lub zabudowania przed włamaniem, wiele osób decyduje się na zamontowanie monitoringu. Taki ruch pozwala na bieżące śledzenie obiektów oraz często natychmiastowe reakcje w przypadku, gdy niepożądane osoby wchodzą na dany teren bądź też próbują coś z niego wynieść. Jednym z popularnych sposobów ochrony jest monitoring wizyjny, który cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. I choć w większości jest wykorzystywany w przedsiębiorstwach, galeriach, supermarketach, czy budynkach użyteczności publicznej, coraz częściej jego potencjał dostrzegają również osoby prywatne.

W jaki sposób działa monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny to system przekazywania informacji, który polega na ciągłym obserwowaniu i rejestrowaniu nagrań z określonego miejsca. Działa przy wykorzystywaniu od kilku do kilkunastu kamer, z których obraz jest transmitowany bezpośrednio do centrum odbiorczego, gdzie dane osoby mogą oglądać rejestrowane nagrania. Obrazy trafiają wyłącznie do określonego odbiorcy, bez obaw o to, że ktoś niepożądany może stać się ich posiadaczem. Do niedawna system ten był określany mianem telewizji przemysłowej lub dozorowej. Obecnie jednak stosuje się określenia takie jak właśnie monitoring wizyjny czy system CCTV (z języka angielskiego: Closed Circuit TeleVision – telewizja w układzie zamkniętym).

Taka obserwacja jest stosowana w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju wykroczeniom i włamaniom, zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na obszarach otwartych takich jak osiedla czy parki. W Polsce system wizyjny najczęściej wykorzystywany jest przez policję i służby mundurowe, które obserwują przestrzenie i obiekty publiczne. Kamery montowane są na ulicach, skrzyżowaniach czy pod urzędami i w instytucjach użytku publicznego. Niemniej jednak taki monitoring jest obsługiwany również przez podmioty prywatne. W tym przypadku najczęściej korzystają z niego przedsiębiorcy, którym zależy na ochronie obiektów handlowych, fabryk czy kompleksów biurowych. W tego rodzaju ochronę inwestują również osoby prywatne posiadające szereg rozbudowanych garaży czy obiektów o dużej powierzchni.

Jakie są zalety monitoringu wizyjnego?

Największą zaletą monitoringu wizyjnego jest nieustanna ochrona, za którą przemawia całodobowa obserwacja. Przebiega ona w sposób zdalny, więc nie jest wymagana obecność ochroniarzy. W sytuacji zagrożenia na miejsce w krótkim czasie dociera odpowiednia grupa interwencyjna. Ten system ochrony jest dużo bardziej skuteczny niż dźwiękowe systemy alarmowe, które nie tylko nie rejestrują obrazu, ale również nierzadko nie stanowią żadnej przeszkody dla profesjonalnych włamywaczy, którzy potrafią je w łatwy sposób wyłączyć. Ponadto, monitoring wizyjny ze względu na dużą liczbę kamer stanowi narzędzie, które mobilizuje obserwowane osoby do popranego zachowania.

Przy czym warto pamiętać, że nie we wszystkich sytuacjach można korzystać z takiego zabezpieczenia. Mianowicie monitoring wizyjny instalowany w miejscach pracy musi przestrzegać zasad RODO oraz wytycznych zawartych w Kodeksie Pracy. Tym samym kamer nie można montować w miejscach takich jak m.in. łazienki, toalety, szatnie, pomieszczenia sanitarne czy stołówki. Jeśli monitoring nie jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób lub ochrony mienia, nie może być stosowany w sytuacjach, w których naruszałby godność i dobra osobiste pracownika bądź wolność i niezależność związków zawodowych np. w pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania pracownicze.

No Comments Yet.

Leave a comment