W jakie środki przymusu bezpośredniego może być wyposażony ochroniarz?

Praca w ochronie to duży stres i odpowiedzialność. Nie każdy może pracować w tym zawodzie, a droga do zdobycia licencji ochroniarskiej nie jest prosta. Jednak to, co przyciąga wielu ludzi starających się zdobyć prace ochroniarza to praca dla innych na odpowiedzialnym stanowisku, co może być źródłem satysfakcji. Dobry ochroniarz powinien wyróżniać się dobą kondycją fizyczną, rzetelnością w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków, a także dyspozycyjnością i uczciwością. Jednak same cechy osobowościowe i kondycja fizyczna to niekiedy trochę za mało, aby móc czuć się samemu bezpiecznie, nie mówiąc już o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa innym osobom. Zobaczmy zatem jakie środki przymusu bezpośredniego może być wyposażony ochroniarz?

Co na temat środków przymusu bezpośredniego mówi ustawa?

Zawód ochroniarza jest regulowany ustawą o ochronie osób i mienia. W niej zawarte są wytyczne mówiące o tym, kiedy ochroniarz może skorzystać ze środków przymusu bezpośredniego. W art. 2 pkt 6 napisane jest, że ochroniarzem może zostać osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Może nim zostać także osoba, która wykonuje zadania ochrony w zakresie, który nie wymaga wpisania na wyżej wymienione listy.

Ochroniarze pracują w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, mającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Mogą też pracować w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na rzecz przedsiębiorcy, który ma koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. W myśl art. 34, ust.4 wspomnianej ustawy środków przymusu bezpośredniego może używać jedynie kwalifikowany pracownik ochrony. Do środków tych zalicza się siłę fizyczną w formie jedynie technik transportowych, obrony i obezwładnienia, natomiast nie może używać technik ataku. Te są dozwolone, jedynie w momencie odbierania ataku na własne życie i zdrowie. Środkami przymusu, o których mowa będą też kajdanki zakładane na ręce, używanie służbowego psa, pałki, czy też ręcznych miotaczy substancji obezwładniających i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kiedy może ochrona użyć środków ochrony?

W ustawie opisane są dwa przypadki. Pierwszy to art. 9 ust.1 mówiący, że ochrona ma prawo bronić zdrowia i życia kobiet w ciąży, czy też tych, które wyglądają na nie więcej niż 13 lat, czy też osób o widocznej niepełnosprawności ochroniarz może użyć tylko technik obezwładnienia.

Każdy ze środków ochrony ww. wymienionych może być użyty wyłącznie, gdy występują ku temu wyraźne przesłanki, czy zagrożenia realne, a nie jedynie jako np. działania prewencyjne. Dodatkowo istnieje szereg wytycznych, które precyzują, w jaki sposób dane akcesoria obronne mogą być użyte. Chodzi np. o pałkę służbową, której ochroniarz nie ma prawa uderzyć podejrzanego, w takie części ciała jak szyja, głowa, brzuch, czy inne wrażliwe części ciała.

No Comments Yet.

Leave a comment