Zasady ochrony imprez masowych

Imprezy masowe to zarówno imprezy sportowe, jak i artystyczno-rozrywkowe. Wyróżnia je to, że uczestniczy w nich bardzo duża liczba osób. W przypadku imprezy masowej, która nie jest zaliczana do tych z grupy podwyższonego ryzyka, na każde 300 osób organizator musi zapewnić aż 10 członków służb porządkowych i informacyjnych. Na każde kolejne 100 osób powinien on zapewnić 1 dodatkową osobę ze służb.

Zabezpieczenie tak wielkiej imprezy to nie lada logistyczne i odpowiedzialne zadanie. Warto więc, zanim się ją zorganizuje, poszukać prawdziwych profesjonalistów z tej branży. Takich, którzy posiadają koncesję w zakresie ochrony osób i mienia (L – 0351/12), wszystkie niezbędne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP i stanowiska ich pracy.

Firma sprawująca opiekę nad taką imprezą odpowiada za:

  • bezpieczeństwo wszystkich uczestniczących w niej osób,
  • ochronę porządku publicznego,
  • monitorowanie wszelkich niepokojących wydarzeń,
  • sukcesywne i skuteczne usuwanie wszystkich zagrożeń.

Żeby spełnić wszystkie powyższe warunki, czasami jej pracownicy muszą podjąć różnego rodzaju działania kontrolne np. wylegitymować uczestników imprezy, przywołać do porządku osoby, które ją zakłócają, albo w ostateczności i dla bezpieczeństwa innych jej uczestników, użyć siły fizycznej. Mogą to być chwyty obezwładniające, miotacze gazów albo kajdanki. Wszystko po to, aby zapewnić najlepszą ochronę imprez masowych.

Oprócz tego, członkowie służb zabezpieczających taką imprezę są również zobligowani do działania na pierwszej linii ognia. A wszystko za sprawą tego, że to oni są odpowiedzialni za jej sprawny oraz bezpieczny przebieg. Przez cały czas jej trwania muszą oni uwzględniać wiele potencjalnych zagrożeń: zamach terrorystyczny, pożar, rozboje albo użycie środków pirotechnicznych. Podsumowując, można powiedzieć, że do ich podstawowych kompetencji należy dbanie o porządek, kulturę i dyscyplinę na terenie wydarzenia masowego.

No Comments Yet.

Leave a comment