Czym bezpośrednia ochrona fizyczna różni się od zabezpieczenia technicznego?

Obecnie dostępne są różne systemy zabezpieczeń, których celem jest ochrona mienia lub osób. Istnieją liczne rozwiązania i urządzenia, wykorzystujące nowoczesne osiągnięcia techniki, służące poprawie stanu bezpieczeństwa. Oprócz tego nadal bardzo często niezastąpiona okazuje się ochrona fizyczna, realizowana przez doświadczonych i kompetentnych pracowników ochrony. Przekonaj się, jakie są główne różnice między bezpośrednią ochroną fizyczną a zabezpieczeniami technicznymi.

Bezpośrednia ochrona fizyczna

Bezpośrednia ochrona fizyczna to ochrona osób i mienia, za którą odpowiadają odpowiednio wyszkoleni pracownicy ze stosownymi uprawnieniami. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie i zabezpieczanie obiektu, mienia i ludzi przed próbami włamań, kradzieży, dewastacji, aktami wandalizmu czy przemocy. Bardzo ważne w tym przypadku są też działania prewencyjne, które mają skutecznie przeciwdziałać różnym przestępstwom, do których potencjalnie może dojść na chronionym obszarze. Oprócz tego pracownicy ochrony fizycznej powinni zapobiegać też niebezpiecznym zdarzeniom, takim jak np. pożary.

Bezpośrednia ochrona fizyczna znajduje zastosowanie przede wszystkim w miejscach takich jak np. siedziby firm, banki, parkingi, sklepy, centra handlowe, obiekty przemysłowe, magazyny, imprezy masowe, a także domy prywatne. Oprócz tego pracownicy ochrony fizycznej (potocznie ochroniarze) zapewniają też ochronę konkretnym ludziom.

Zabezpieczenia techniczne

Zabezpieczenia techniczne to przede wszystkim wszelkiego rodzaju elektroniczne systemy zabezpieczeń. To rozmaite urządzenia, które instalowane są w obiekcie, a ich najważniejszym celem jest alarmowanie pracowników ochrony w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, np. włamania, napadu, pożaru itd.

Rodzaj i zakres stosowanych środków elektronicznych zależy od konkretnego obiektu. Przed ich montażem należy wykonać rzetelny audyt, określający ryzyko i rodzaj zagrożeń występujących na danym terenie.

Bardzo często zabezpieczenia techniczne stosowane są wraz z bezpośrednią ochroną fizyczną. Daje to pewność kompleksowej i wielokierunkowej ochrony.

Comments are closed.