Grupa interwencyjna działająca na terenie Warszawy

Nasza firma prowadzi wyszkoloną grupę interwencyjną, która dociera na miejsca zdarzenia zaraz po otrzymanym z systemu sygnale. Zadaniem naszych pracowników jest zweryfikowanie, czy zaistniałe zdarzenie stanowi zagrożenie dla ochranianych osób oraz mienia. Nasz patrol interwencyjny składa się z najlepszych pracowników posiadających uprawnienia do użycia środków przymusu bezpośredniego. Korzystamy z niezawodnych systemów informujących o każdym odchyleniu od normy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom najwyższy stopień ochrony.

Kto może wchodzić w skład grupy?

Rozdzielając obowiązki między naszych pracowników, bierzemy pod uwagę ich umiejętności, kwalifikacje oraz posiadane kompetencje. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że są pewne zadania, które mogą wykonywać jedynie osoby ze specjalnym przygotowaniem. Dlatego zatrudniliśmy ochroniarzy wpisanych na specjalnych listę i mających pozwolenie na użycie broni palnej. W ten sposób możemy zapewnić naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach wymagających dużego skupienia i odporności.

Działania zespołu interwencyjnego

Nasz wykwalifikowany zespół interwencyjny działa 24 godziny na dobę. Oznacza to, że nawet jeśli z systemu zostanie wygenerowany sygnał w późnych godzinach nocnych, jesteśmy w stanie sprawdzić ochraniany teren. Grupa korzysta ze specjalnie oznakowanych samochodów, dzięki czemu przybywa na miejsce zdarzenia maksymalnie w ciągu 15 minut. W trakcie patrolu ochroniarze sprawdzają zabezpieczenia budynku oraz oceniają powstałe szkody. W razie konieczności informują odpowiednie służby o popełnieniu przestępstwa.