OCHRONA

OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW

about-1

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie. 

Do obowiązków ochrony należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia Kontrahenta (firmy, zakładu pracy, obiektu handlowego). Pracownicy ochrony to ludzie posiadający doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania z zakresu ochrony fizycznej. Znaczna część z nich posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli bezpieczeństwa „poufne” oraz pozwolenia na broń obiektową.

Pracownicy ochrony wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego oraz sprzęt łączności bezprzewodowej. Sprzęt ten zapewnia stałą łączność z Centrum „BEST GRUPA”  i umożliwia otrzymanie wsparcia patrolu interwencyjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

Do grupy naszej klientów należą: urzędy administracji państwowej m.in.: Sądy, Urzędy Miasta. Ponadto Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakłady, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Obiekty pod

Naszą ochroną
Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie.
Do obowiązków ochrony należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia Kontrahenta (firmy, zakładu pracy, obiektu handlowego).

Ochrona mienia

Grupy Interwencyjne
Systemy zabezpieczeń oferowane przez naszą Firmę należą do najlepszych i najbardziej niezawodnych form ochrony dostępnych na polskim rynku,
zarówno jeśli chodzi o ochronę Państwa firmy, jak również domu lub mieszkania.

Zapraszamy do

Kontaktu z Nami
Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi BEST SECURITY, rozszerza swój obszar działania.
Lista referencyjna jest najlepszym świadectwem profesjonalizmu firmy.
Przy naborze pracowników stosowane są bardzo wysokie kryteria, co pozwala na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim doświadczeniem.

DZIĘKI NAM NIGDY WIĘCEJ NIE BĘDZIESZ SIĘ MARTWIĆ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Pracownicy ochrony wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego oraz sprzęt łączności bezprzewodowej. Sprzęt ten zapewnia stałą łączność z Centrum „BEST GRUPA”  i umożliwia otrzymanie wsparcia patrolu interwencyjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

ATUTY NASZEJ OCHRONY

 • ACTIVE
  GUARD

  Active Guard jest jedynym urządzeniem, jakiego potrzebuje pracownik ochrony aby zapewnić mu łączność, bezpieczeństwo oraz kontrolę obchodu. Obsługę urządzenia zapewniają trzy…

 • Elektroniczny
  System

  Elektroniczny system zabezpieczenia monitorujący przez 24 godziny na dobę sygnały wysyłane przez urządzenia zainstalowane we wskazanym przez Państwa obiekcie, pozwala…

 • Wykonanie Audytu
  Bezpieczeństwa

  „BEST SECURITY” podejmując realizację zadania polegającego na ochronie osób i mienia poprzedza zawarcie umowy i podjęcie działań operacyjnych analizą potencjalnego ryzyka…

 • Zabezpieczenie
  Techniczne

  Dzięki doświadczonej kadrze zarządzającej - ponad 20-letnie doswiadczenie w branży usług ochrony osób i mienia potwierdzone uzyskaniem tytułu "RZECZOZNAWCY OCHRONY…