Elektroniczny system zabezpieczeń odpowiada za monitorowanie 24 godziny na dobę sygnałów wysyłanych przez zainstalowane w obiekcie urządzenia. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i zdecydowanie podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia. Proponujemy możliwość zainstalowania elektronicznego systemu zabezpieczeń dopasowanego do indywidualnej sytuacji, po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa.

System działa automatycznie i w 100% sprawnie - po wykryciu zagrożenia, informacje są przekazywane z systemu do Centrum Monitorowania Alarmów drogą radiową lub telefoniczną. W tym samym czasie uruchamiają one patrol interwencyjny, który w zależności od pory dnia, w ciągi 5-15 przybywa na miejsce zdarzenia.

 

Na jakie sygnały reagują pracownicy?

Sygnały, na które reagują pracownicy, mogą mieć różnoraki charakter. Do podstawowych są zaliczane:

  • włamanie - w momencie nieuprawnionego, fizycznego naruszenia dozorowanej strefy,
  • sabotaż systemu - w chwili zniszczenia lub naruszenia któregoś z elementów systemu,
  • napad - gdy klient wciśnie przycisk antynapadowy,
  • pożar - w momencie zarejestrowania oznak pożaru, gdy system wyposażony jest w czujki przeciwpożarowe.

Ofertę usług kierujemy do klientów z Warszawy i okolic. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą – skontaktuj się z nami!