Ochrona fizyczna obiektów

Systemy alarmowe - nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem

 

about-1

W zakres czynności związanych z ochroną fizyczną obiektów wchodzi nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia kontrahenta tj. firmy, zakładu pracy, obiektu handlowego. Pracownicy ochrony wykonujący to zadanie to ludzie wyróżniający się bogatym doświadczeniem i kwalifikacjami do wykonywania powierzonego im zadania z zakresu ochrony fizycznej. Znaczna część z nich uzyskała wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli bezpieczeństwa „poufne” oraz pozwolenia na broń obiektową.

 

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Obiekty pod

Naszą ochroną
Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności pracowników ochrony na strzeżonym terenie.
Do obowiązków ochrony należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia Kontrahenta (firmy, zakładu pracy, obiektu handlowego).

Ochrona mienia

Grupy Interwencyjne
Systemy zabezpieczeń oferowane przez naszą Firmę należą do najlepszych i najbardziej niezawodnych form ochrony dostępnych na polskim rynku,
zarówno jeśli chodzi o ochronę Państwa firmy, jak również domu lub mieszkania.

Zapraszamy do

Kontaktu z Nami
Z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi BEST SECURITY, rozszerza swój obszar działania.
Lista referencyjna jest najlepszym świadectwem profesjonalizmu firmy.
Przy naborze pracowników stosowane są bardzo wysokie kryteria, co pozwala na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim doświadczeniem.

Ochrona na najwyższym poziomie

 

Pracownicy pełniący obowiązki wynikające z ochrony fizycznej obiektów są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz sprzęt łączności bezprzewodowej. Ostatni zapewnia im stałą łączność z Centrum „BEST GRUPA”  i umożliwia otrzymanie wsparcia patrolu interwencyjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia. Ochrona fizyczna obiektów nie jest stosowana tam, gdzie został zainstalowany elektroniczny system zabezpieczeń, który w określonych sytuacjach automatycznie wysyła sygnał do centrali.

Wśród szerokiego grona klientów korzystających z oferty w tym zakresie znajdują się: sądy, urzędy miasta, wspólnoty mieszkaniowe, ośrodki sportu i rekreacji, ale też wszelkiego rodzaju zakłady.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia? Masz pytania bądź też chciałbyś dowiedzieć się więcej? Chętnie udzielimy Ci niezbędnych wyjaśnień – skontaktuj się z nami!

ATUTY NASZEJ OCHRONY

 • ACTIVE
  GUARD

  Active Guard jest jedynym urządzeniem, jakiego potrzebuje pracownik ochrony aby zapewnić mu łączność, bezpieczeństwo oraz kontrolę obchodu. Obsługę urządzenia zapewniają trzy…

 • ELEKTRONICZNY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ

  Elektroniczny system zabezpieczeń odpowiada za monitorowanie 24 godziny na dobę sygnałów wysyłanych przez zainstalowane w obiekcie urządzenia. Rozwiązanie to pozwala…

 • AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

  „BEST SECURITY” podejmując realizację zadania polegającego na ochronie osób i obiektów poprzedza zawarcie umowy i podjęcie działań operacyjnych analizą potencjalnego…

 • ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

  Dzięki doświadczonej kadrze zarządzającej — ponad 20-letnie doświadczenie w branży usług ochrony osób i mienia potwierdzone uzyskaniem tytułu "RZECZOZNAWCY OCHRONY OSÓB…