Czym jest urządzenie Active Guard?

Podstawowym priorytetem jest dla nas skuteczna i niezawodna ochrona dóbr, które decydują się nam Państwo powierzyć. Z tego względu dbamy o to, aby pracownicy Best Security wypełniali swoje obowiązki z należytą starannością. Rozpoczyna się to już na etapie rekrutacji do naszego biura ochrony w Warszawie, gdy dogłębnie weryfikujemy umiejętności i kwalifikacje kandydatów. Zatrudnionych poddajemy stosownym szkoleniom, wdrażając ich w zasady funkcjonowania firmy. Ale to nie wszystko!

Musimy mieć jednak pewność, że pracownicy działają zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Z tego względu każdy z nich jest wyposażony w urządzenie Active Guard, które pełni dwojaką funkcję. Po pierwsze, pozwala na kompleksowy monitoring pracy podwładnych w czasie rzeczywistym. Po drugie, jest dla nich jednocześnie nieocenionym udogodnieniem. Sprzęt aktywnie współuczestniczy w ochronie mienia, ponieważ umożliwia lepszą organizację zaplanowanych w tym celu zadań.

Kontrola ochroniarzy online dzięki Active Guard

Przed przystąpieniem do zabezpieczenia obiektu, zostaną ustalone w nim tzw. punkty kontrolne. To miejsca, które są szczególnie narażone na wystąpienie niepożądanych zdarzeń lub mają charakter strategiczny. Pracownik przydzielony do ochrony Państwa mienia będzie otrzymywał od urządzenia informacje, kiedy ma dokonać obchodu.

Chcemy, aby Państwo mieli pewność co do jakości świadczonych przez nas usług. W toku współpracy mają Państwo dostęp do panelu Active Guard, w którym rejestrowane są działania pracowników w czasie rzeczywistym wraz z zapisem danych.