AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Jedną z ważniejszych usług firmy Best-Security jest przeprowadzanie pełnych audytów bezpieczeństwa. Działamy głównie na terenie Warszawy i okolic. Podczas wizji lokalnej konkretnego obiektu sprawdzamy, jak działają wszystkie systemy ochrony na terenie całego kompleksu. Dokładnie analizujemy działanie mechanizmów alarmowych, przeciwpożarowych, CCTV czy elektronicznych systemów zabezpieczeń. Nasi pracownicy mają także wzgląd w obecnie obowiązujące procedury ochrony budynku i terenów przylegających. W trakcie audytu kluczową rolę odgrywa dokładna analiza, czy wszystkie reguły poprawnie działają.

Analiza potencjalnych zagrożeń

Elementem każdego audytu jest analiza potencjalnych zagrożeń. Wieloletnie doświadczenie w branży ochroniarskiej pozwala nam na wykrycie luk w działaniu technicznych systemów CCTV, SSWiN czy kontroli dostępów. Ocena istniejącej dokumentacji oraz weryfikacja zaistniałych w przeszłości opisanych incydentów pozwoli ustalić, jakie braki należy uzupełnić tak, by cały obiekt oraz osoby pracujące bądź zamieszkujące dany budynek były w pełni bezpieczne. Staramy się także sprawdzić znajomość procedur przez osoby zarządzające i wykonujące obowiązki ochroniarzy w danych sektorach.

Dokładny raport audytu

Wnioski z przeprowadzonej kontroli zostaną zawarte w raporcie. W dokumencie znajdą Państwo dokładny opis aktualnego stanu systemu ochrony oraz propozycję zmian. Wszystkie audyty wykonujemy bardzo dokładnie, zwracając przy tym uwagę na każdy szczegół. To właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić realny poziom bezpieczeństwa konkretnego obiektu. Dlatego nasi pracownicy podczas weryfikacji poprawności systemów muszą mieć dostęp do najważniejszych danych. Kolejne audyty powinny być przeprowadzone raz do roku, co pozwala sprawdzić czy wprowadzone zmiany są ściśle przestrzegane. Wnioski po przeprowadzonej kontroli przedstawiamy przedstawicielowi Zleceniodawcy, przedstawicielowi Zleceniobiorcy, Inspektorowi ds. ochrony Obiektu, osobom odpowiedzialnym za realizację poprawności działania systemu ochrony w poszczególnych sektorach.

Dlaczego warto zdecydować się na weryfikację systemów ochrony?

Obowiązkiem każdego zarządcy lub właścicieli budynków jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu. W razie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców bądź osób pracujących sprawdzany jest cały system ochrony. Takie działanie ma na celu wyjaśnić, czy wszystkie zasady były przestrzegane. Przeprowadzane przez naszą firmę audyty pomogą wcześniej zweryfikować i zminimalizować potencjalne zagrożenie. W ten sposób zwiększony zostaje poziom bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Ze swojej strony możemy zapewnić usługi na najwyższym poziomie. Doskonale wiemy, jak skutecznie przeprowadzić kontrolę poszczególnych obszarów i wdrożyć najnowocześniejsze standardy ochrony.

Comments are closed.