Czy ochroniarze są sprawdzani pod kątem niekaralności?

Niekaralność ochroniarza jest jednym z częściej poruszanych zagadnień w momencie zatrudniania nowych pracowników przez agencje ochrony lub klientów agencji, którzy po raz pierwszy korzystają z ich usług.

Czy ochroniarzem może zostać osoba karana?

Wg aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie osób i mienia, art. 19 (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740), pracownikiem ochrony nie może być osoba skazana za popełnienie przestępstwa umyślnego. Ponieważ przepisy tego nie precyzują, należy przyjąć, że warunek niekaralności powinien spełniać zarówno kwalifikowany, jak i niekwalifikowany pracownik ochrony.

Pracodawcy kładą duży nacisk na upewnienie się co do niekaralności pracowników. Zatrudnianie jako ochroniarzy osób skazanych za popełnienie przestępstwa umyślnego w może się skończyć nawet wydaniem decyzji o cofnięciu koncesji.

Jak pracodawcy weryfikują niekaralność ochroniarzy?

Przepisy nie precyzują tego, w jaki sposób pracodawcą ma zweryfikować niekaralność zatrudnianego ochroniarza. W praktyce można to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  1. Ustnie — część agencji ochrony poprzestaje na ustnym zapewnieniu o byciu niekaranym. Jest to nieodpowiedzialne i ryzykowne działanie, którego w naszym Warszawskim biurze ochrony nie praktykujemy. Nie daje możliwości weryfikacji, czy pracownik mówi prawdę oraz uniemożliwia jakiekolwiek dochodzenie ws. oszustwa w sądzie.
  2. Pisemne oświadczenie o niekaralności — czyli oświadczenie pracownika o niekaralności składane przez niego samodzielnie na piśmie. Szybkie rozwiązanie, dające możliwość późniejszej weryfikacji w razie problemów podstawę do dochodzenia w sądzie.
  3. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego — idealne rozwiązanie, dające pracodawcy pewność co do niekaralności zatrudnianego ochroniarza. Zaświadczenie może uzyskać w dowolnym sądzie rejonowym sam pracownik. Sekretariat sądu wydaje je od ręki za opłatą 30 zł.

No Comments Yet.

Leave a comment