Jak działa alarm włamaniowy?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz duże przedsiębiorstwo, osiedlowy sklep czy niewielki zakład stolarski, możesz być narażony na włamanie, kradzież lub akty wandalizmu. Niestety do tzw. przestępstw przeciwko mieniu wciąż dochodzi stosunkowo często, dlatego warto odpowiednio się zabezpieczyć. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań jest alarm włamaniowych. Przekonaj się, jak działają takie alarmy i jakie są najważniejsze zalety z ich zastosowania.

Z czego składa się alarm włamaniowy i jakie jest jego działanie?

Alarmy włamaniowe to jedno z podstawowych zabezpieczeń, jakie może zminimalizować skutki ewentualnych działań włamywaczy, często też bywa pomocny w uchwyceniu sprawców. Taki system zabezpieczeń może być złożony z różnych elementów, co zależy zarówno od jego specyfiki, jak i poziomu zaawansowania. Standardowo jednak do najważniejszych elementów alarmów włamaniowych zaliczamy przede wszystkim czujki ruchu, centralę alarmową, panel sterujący, sygnalizatory akustyczne i system powiadamiania służb.

Czujki ruchu to stosunkowo proste narzędzie, które służy do wykrywania intruzów znajdujących się na danym terenie. Urządzenie montowane jest do ściany lub sufitu, a jego zadaniem jest wykrywanie ruchu. Alarm aktywowany jest, gdy czujka identyfikuje ruch. Oprócz tego wyróżniamy czujki specjalne, które służą do detekcji dumy lub zalania, a ich celem jest ochrona przed skutkami nieszczęśliwych wypadków.

Istotną rolę odgrywa centrala alarmowa, która stanowi „mózg” całego systemu. Najczęściej występuje w formie niewielkiej puszki, do której dostęp niezbędny jest wyłącznie w sytuacji dokonywania prac konserwacyjnych. Powinna być zamontowana w dyskretnym i odpowiednio chronionym miejscu, gdyż to właśnie do niej przyłączone są przewody pozostałych elementów. Użytkownik może się komunikować z systemem przy pomocy klawiatury sterującej, która służy jednak przede wszystkim do włączania i wyłączania alarmu, a także do usuwania ewentualnych usterek. Sygnalizator, jak sama nazwa wskazuje, służy do sygnalizowania o ewentualnym zagrożeniu poprzez aktywację dźwięku lub sygnałów błyskowych. W ten sposób urządzenie informuje otoczenie o sytuacji wymagającej interwencji. Oprócz tego system taki zwykle wyposażony jest również w moduł powiadamiania służb ochrony o alarmach lub uszkodzeniach systemu alarmowego.

No Comments Yet.

Leave a comment