Jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie?

Niektóre ważne dla państwa obiekty czy obszary podlegają obowiązkowej ochronie. Dzielimy je zazwyczaj na kilka kategorii sugerowanych przez związek z krajem, czyli na zakresy z uwagi na:

  1. Obronność państwa
  2. Interes gospodarczy państwa
  3. Bezpieczeństwo publiczne
  4. Ochronie innych istotnych interesów kraju

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie z uwagi na obronność i interes gospodarczy

W kategorii obiektów chronionych przez wzgląd na obronność wyróżniamy między innymi tak istotne przedsiębiorstwa, jak zakłady produkujące różnego rodzaju uzbrojenie oraz specjalistyczny sprzęt wojskowy, magazyny rezerw państwowych oraz takie, które przechowują uzbrojenie oraz przedsiębiorstwa naukowe, w których prowadzi się badawcze prace. Ze względu na ochronę gospodarczą państwa możemy wyróżnić między innymi firmy, które mają związek z wydobyciem strategicznych surowców mineralnych, porty morskie i lotniska, a także banki i mennice.

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie z uwagi na bezpieczeństwo publiczne

Do obiektów, które podlegają obowiązkowej ochronie fizycznej obiektów ze względu na bezpieczeństwo ogółu publicznego, możemy zaliczyć wszystkie obiekty, które mają duże znaczenie dla największych aglomeracji. Ich zniszczenie może być zagrożeniem dla życia lub bezpieczeństwa ludności. Są to w szczególności elektrownie, zakłady wodociągowe i oczyszczalnie ścieków, a ponadto ujęcia czystej wody. Oprócz tego do tej kategorii możemy zaliczyć przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami promieniotwórczymi i materiałami jądrowymi oraz innymi materiałami np. wybuchowymi, które mogą przyczynić się do pożarów. Nie można również zapomnieć o rurociągach paliwowych i liniach telekomunikacyjnych bądź energetycznych, których zniszczenie może poważnie naruszyć funkcjonowanie kraju.

No Comments Yet.

Leave a comment