Na czym polega bezpośrednia ochrona fizyczna?

Zabezpieczenia stosowane w siedzibach firm, zakładach pracy, obiektach komercyjnych oraz w obiektach infrastruktury krytycznej uwzględniają bezpośrednią ochronę fizyczną. To jedno z najlepszych i najchętniej wybieranych rozwiązań, które pozwala zapobiegać nie tylko kradzieży mienia, ale także zapewnia bezpieczeństwo zdrowia i życia. Wyjaśniamy, na czym polega bezpośrednia ochrona fizyczna.

Czym jest bezpośrednia ochrona fizyczna?

Bezpośrednia ochrona fizyczna polega na nieustannym czuwaniu nad bezpieczeństwem osób oraz mienia. Mamy z nią do czynienia każdego dnia, korzystając m.in. ze sklepów, galerii handlowych, banków, kantorów, hoteli lub szpitali. Pracownicy ochrony fizycznej dysponują wiedzą oraz doświadczeniem, które niezbędne są w celu utrzymania porządku i zapobiegania np. włamaniom, kradzieży mienia i informacji, naruszeniom nietykalności osobistej oraz zagrożeniom zdrowia i życia.

Bezpośrednia ochrona fizyczna uwzględnia wiele działań, które pozwalają na utrzymanie porządku, zapobieganie potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniom, a także szybkie reagowanie w kryzysowych sytuacjach.

Korzyści wynikające z bezpośredniej ochrony fizycznej

Bezpośrednia ochrona fizyczna to skuteczny sposób zabezpieczenia obszarów oraz budynków. Dzięki stacjonarnej obecności pracowników ochrony fizycznej możliwe jest zapobieganie wyrządzeniu różnego rodzaju szkód oraz stałe kontrolowanie sytuacji na obszarze objętym ochroną. W sytuacji zagrożenia jest ono w zgodny z prawem sposób neutralizowane, poprzez m.in. użycie przez pracowników ochrony fizycznej środków przymusu bezpośredniego.

Co należy do obowiązków pracowników ochrony fizycznej?

Bezpośrednia ochrona fizyczna uwzględnia m.in.:

  • nadzorowanie zapisów z kamer monitoringu,
  • obchody budynków oraz obszaru wokół budynków,
  • kontrolę działania systemu alarmowego,
  • kontrolę osób wchodzących do strefy objętej szczególną ochroną,
  • zapobieganie popełnieniu przestępstwa (wtargnięcia, kradzieże, akty wandalizmu, naruszenie nietykalności osobistej),
  • zapobieganie naruszeniom porządku,
  • działania mające na celu identyfikację osób przebywających na terenie chronionych obiektów.

No Comments Yet.

Leave a comment