Ochroniarze kiedyś i dziś

Ochroniarz to zawód, który istnieje od wieków. Jego pierwotna rola polegała na ochronie osób, mienia i dobytku przed napaściami i włamaniami. W dzisiejszych czasach ochroniarze nadal pełnią tę samą funkcję, ale ich praca jest znacznie bardziej skomplikowana.

Ochroniarze kiedyś

Ochroniarze kiedyś byli głównie wykorzystywani do ochrony osób bogatych i wpływowych. Zazwyczaj pełnili funkcję ochrony osobistej osób wysoko postawionych w hierarchii społecznej, takich jak arystokraci czy przemysłowcy. Poza tym ochroniarze odgrywali rolę de facto stróży, którzy pilnowali, aby nikt nie wszedł do pałacu lub do innego miejsca, gdzie przebywała osoba chroniona albo zdeponowany był znaczny majątek. Robili to na przykład poprzez patrole oraz kontrole osób wchodzących na teren.

Ochroniarze dziś

Ochroniarze dziś są zatrudniani głównie przez różnego rodzaju organizacje, a nie osoby fizyczne, aby chronić ich pracowników, mienie i dobytek. Ochroniarze naszego Warszawskiego biura ochrony pracują w bankach, sklepach, biurach, szkołach, klinikach, szpitalach, a także na ulicach miast. Pełnią szereg funkcji, takich jak kontrola ruchu, ochrona przed kradzieżami i napaściami, a także reagowanie na sytuacje kryzysowe. W dzisiejszych czasach ochroniarze posiadają również umiejętności, takie jak udzielanie pierwszej pomocy, obsługa broni czy oprogramowania.

Ochroniarze kiedyś nie mieli takiego wyposażenia jak dziś dawne pałki i psy gończe zostały zastąpione przez krótkofalówki, gaz obezwładniający i kajdanki. Nie mieli także dostępu do systemów monitoringu składających się z czujników, kamer i komputerów. Ochroniarze dziś są także bardziej wyedukowani, coraz więcej osób w tym zawodzie ma wyższe wykształcenie oraz ukończyło specjalistyczne kursy. Są przede wszystkim osobami, które poza ochroną VIP-ów i mienia,  dbają o to, by ludzie czuli się bezpiecznie.

No Comments Yet.

Leave a comment