Audyt bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Co obejmuje?

Rozwój firmy wiąże się z wieloma zagrożeniami. Nad bezpieczeństwem pracowników, danych oraz majątku należy ciągle czuwać, przewidując zagrożenia i reagując, zanim się ona pojawią. Kompleksowa ocena stosowanych środków bezpieczeństwa jest kluczowa dla każdego przedsiębiorstwa. Wyjaśniamy, co obejmuje audyt bezpieczeństwa i jakie ma znaczenie.

Co przede wszystkim warto wiedzieć o audycie bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa służy weryfikacji zastosowanych środków bezpieczeństwa. Obejmuje funkcjonujące rozwiązania organizacyjne i techniczne, które składają się na kompleksową ochronę przedsiębiorstwa. Audyt dotyczy każdego z zastosowanych systemów bezpieczeństwa oraz służy określeniu kierunków integracji zabezpieczeń, aby mogły one lepiej spełniać swoje funkcje. Pozwala on zyskać szczegółowe informacje na temat systemów zabezpieczeń oraz wskazuje obszary, które wymagają zastosowania dodatkowych działań.

Jakie działania obejmuje audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa obejmuje różne obszary działania przedsiębiorstwa. Wnikliwej analizie poddawane są m.in.:

 • bezpieczeństwo zatrudnionych osób,
 • bezpieczeństwo danych teleinformatycznych,
 • bezpieczeństwo informacji (także informacji objętych tajemnicą handlową),
 • bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych przez firmę,
 • procedury zarządzania kryzysowego,
 • bezpieczeństwo mienia, czyli obiektów oraz pomieszczeń firmowych.

Skuteczny i pozwalający na zyskanie kompleksowych informacji na temat bezpieczeństwa przedsiębiorstwa audyt obejmuje wiele czynności, które uwzględniają m.in.:

 • wnikliwą analizę dokumentacji dotyczącej ochrony i bezpieczeństwa przedsiębiorstwa,
 • wnikliwą analizę różnorodnych zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych,
 • ocenę stosowanych systemów bezpieczeństwa,
 • wskazanie mocnych i słabych stron systemów zabezpieczeń,
 • klasyfikację stref bezpieczeństwa.

Na podstawie audytu zdobywane są informacje, które następnie przedstawiane są w formie raportu. Raport ten jest skarbnicą wartościowej wiedzy na temat obecnego stanu zabezpieczeń oraz tego, w jaki sposób należy postępować, aby poprawić bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

No Comments Yet.

Leave a comment