Jak rysuje się obraz przestępczości w Polsce?

Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska zaliczana jest do państw o średnim poziomie przestępczości. Statystycznie rzadko dochodzi u nas do najcięższych zbrodni, takich jak zabójstwa, najczęściej mamy do czynienia z kradzieżami pospolitymi. Co ciekawe, wśród najczęściej popełnianych przestępstwa odnotowuje się prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kradzieże z włamaniem to zdarzenia, które również są stosunkowo często popełniane, chociaż szacuje się, że z roku na rok ich liczba maleje, co wynika nie tylko z postępującej zamożności społeczeństwa, ale również powszechnego stosowania zaawansowanych systemów ochrony mienia.

Najcięższe zbrodnie

Z oczywistych względów ludzie obawiają się przede wszystkim najcięższych zbrodni kryminalnych, a wśród nich największy strach budzą oczywiście zabójstwa. Chociaż są one zwykle silnie eksponowane w mediach, to jednak ze statystycznego punktu widzenia popełniane są najrzadziej spośród innych przestępstw kryminalnych. Okazuje się, że najczęściej popełniane są tzw. przestępstwa przeciwko mieniu, ciężkie zbrodnie należą do rzadkości. Zabójstwa nie stanowią nawet 1% wszystkich zbrodni dokonywanych każdego roku.

Przestępstwa przeciwko mieniu

Chociaż teoretycznie maleje liczba przestępstwa przeciwko mieniu, to jednak nadal ta grupa występków zaliczana jest do najczęściej popełnianych w naszym kraju. Zaliczamy do nich kradzieże i kradzieże z włamaniem, rozboje, kradzieże rozbójnicze, a także wymuszenia rozbójnicze. Kradzieże z włamaniem dotyczą zarówno domów czy mieszkań prywatnych, jak i siedzib firm czy obiektów przemysłowych.

Ryzyko włamania czy aktu wandalizmu na mieniu prywatnym i firmowym nadal jest stosunkowo wysokie, jednak istnieje też coraz więcej sposobów na skuteczne przeciwdziałanie tego typu przestępstwom. Nowoczesne systemy ochrony mienia to jeden z podstawowych sposobów na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Coraz częściej instalowane są elektroniczne systemy zabezpieczeń, które dostosowywane są do potrzeb konkretnego obiektu. Nasza firma specjalizuje się w usługach tego zakresu. Tego typu rozwiązania zwykle montowane są w centrach handlowych, muzeach, budynkach użyteczności publicznej, placówkach medycznych, sklepach, biurowcach, osiedlach mieszkalnych czy halach produkcyjnych. Z powodzeniem sprawdzą się też w domach prywatnych. Mają one za zadanie wykrywanie i informowanie o potencjalnym zagrożeniu i różnych nieprawidłowościach na terenie danego obiektu. Do pewnego stopnia działają też odstraszająco na potencjalnych włamywaczy.

Jesteś zainteresowany elektronicznym systemem zabezpieczeń mienia? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

No Comments Yet.

Leave a comment