Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Dynamiczny rozwój naszej firmy wiąże się większymi potrzebami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa. Aby odpowiednio zaplanować lub usprawnić system ochrony, należy przeprowadzić szczegółową analizę, czyli audyt bezpieczeństwa. Profesjonalnie wykonana analiza, podsumowana raportem, pokaże kierunki modyfikacji zabezpieczeń, słabe strony, a także ukaże, jak powinien przebiegać proces integracji zabezpieczeń. Audyt bezpieczeństwa może dotyczyć obiektu, systemów informatycznych czy rozwiązań organizacyjnych firmy.

Jak przebiega audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa jest weryfikacją funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mają zapewniać bezpieczeństwo samej organizacji, przechowywanych danych i informacji, sprawności systemów i urządzeń, zgodnie z obowiązującym prawem. Audyt bezpieczeństwa obejmuje:

  • zabezpieczenie danych osobowych;
  • ochronę fizyczną pracowników;
  • ochronę teleinformatyczną;
  • zabezpieczenie informacji, szczególnie tych stanowiących tajemnicę handlową;
  • zarządzanie kryzysowe;
  • ochronę obiektów i pomieszczeń.

Audyt bezpieczeństwa ma zweryfikować słabe punkty we wszystkich tych sferach. Zajmuje się analizą dokumentów z uwzględnieniem prawa polskiego, ocenia poziom zagrożenia obiektów, sprawdza ich ochronę wewnętrzną i zewnętrzną. Audyt bezpieczeństwa przeprowadza kwalifikację stref bezpieczeństwa i ocenia stan ochrony fizycznej. We wszystkich tych obszarach proponuje metody ich ewentualnej poprawy.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt bezpieczeństwa?

Po wykonaniu audytu bezpieczeństwa otrzymamy raport, w którym pojawią się informacje na temat newralgicznych punktów, wymagających poprawy. Te zalecenia i rekomendacje możemy wykorzystać dla podniesienia systemu zabezpieczeń. Audyt przebiega szybko i sprawnie, nie zakłóca działania firmy i może dotyczyć bardzo wielu, wybranych przez nas obszarów. Usługa jest przystępna cenowo, a pozwala nam na kompleksowe sprawdzenie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

No Comments Yet.

Leave a comment