Category Archives: Blog

Czym jest przymus bezpośredni i kiedy może być zastosowany?

Przymus bezpośredni to środek prawny, który pozwala organom ścigania na stosowanie siły w celu egzekwowania przestrzegania prawa lub ochrony porządku publicznego. W Polsce przymus bezpośredni może być stosowany przez funkcjonariuszy policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej czy służb celnych. (więcej…)
Czytaj więcej

Na czym polega ochrona imprez masowych?

Ochrona imprez masowych to zbiór działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, organizatorom i obsłudze podczas różnego rodzaju wydarzeń zgromadzających liczną publiczność. Organizacja skutecznej ochrony nie tylko minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, ale także gwarantuje udany przebieg wydarzenia. (więcej…)
Czytaj więcej

Ochroniarze kiedyś i dziś

Ochroniarz to zawód, który istnieje od wieków. Jego pierwotna rola polegała na ochronie osób, mienia i dobytku przed napaściami i włamaniami. W dzisiejszych czasach ochroniarze nadal pełnią tę samą funkcję, ale ich praca jest znacznie bardziej skomplikowana. (więcej…)
Czytaj więcej